آموزشگاه کبیری

(شعبه فردیس)

عنوان دوره:

Primavera / P6


مدت دوره:

2 ماه


روزهای برگزاری:


ساعت تشکیل کلاس:


نرم افزاری محبوب زیر مجموعه کمپانی قدرتمند Oracle   ،  Primavera برای زمان بندی و همین طور کنترل پروژه های مختلف استفاده می شود. در پروژه های ساختمانی، صنعتی، نرم افزاری و در هر نوع پروژه دیگر که فعالیت های مختلف در آن به طور منظم انجام می شوند می توان از این نرم افزار برای زمان بندی و کنترل پروژه و براورد هزینه آن پروژه ها استفاده کرد.

به صورت جامع بر کار سازمان‌های پروژه مدار به منظور مدیریت چرخه کامل پروژه‌ها و پورتفولیوها که دربرگیرنده همه پروژه‌های کوچک و بزرگ سازمان است تمرکز دارد. پروژه‌هایی که تاکنون با محصولات خانواده پریماورا مدیریت و کنترل شده‌اند رقمی بالغ بر ۶ تریلوین دلار برآورد می‌شوند


مخاطبین این نرم افزار تمام کسانی هستند که مسئولیت مدیریت پروژه های متوسط و بزرگ بر دوش آنهاست. یادگیری این نرم افزار برای دانشجویان و مهندسین صنایع بدون شک کمک بزرگی در پیشبرد پروژه های صنعتی به آن ها خواهد کرد.




ندارد

متقاضی شرکت در دوره هستم