آموزشگاه کبیری

(شعبه فردیس)

عنوان دوره:

Fluent & Gambit


مدت دوره:

2 ماه


روزهای برگزاری:


ساعت تشکیل کلاس:


Fluent  و  Gambit

Fluent یک نرم افزار تجاری برای حل مسائل دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) میباشد.

این نرم افزار برای مدل کردن جریان سیال و انتقال حرارت در هندسه‌های پیچیده کاربرد دارد همچنین امکان تغییر شبکه، به صورت کامل و تحلیل جریان با شبکه‌های غیرساخت‌یافته برای هندسه‌های پیچیده را فراهم می کند.

این نرم‌افزار با زبان برنامه‌نویسی C نوشته شده است و از تمامی توان و قابلیت انعطاف این زبان بهره می‌برد.

در نتیجه  این نرم‌افزار استفاده از حافظه ی دینامیک، ساختار مناسب داده‌ها و اطلاعات و کنترل انعطاف‌پذیر محاسبات را ممکن می‌سازد.

نرم‌افزار فلوئنت قابلیت شبیه‌سازی و مدل کردن موارد زیر را دارد:

 • جریان در هندسه‌های پیچیده ی دوبعدی و سه‌بعدی با به کار بردن محاسبات غیرساخت‌یافته و بهینه‌سازی و حل شبکه
 • جریان تراکم‌پذیر و تراکم‌ناپذیر
 • تحلیل جریان پایا (Steady) یا گذرا (Transient)
 • جریان‌های لزج، آرام و متلاطم
 • سیال‌های نیوتنی و غیرنیوتنی
 • انتقال حرارت جابجایی شامل جابجایی آزاد یا اجباری
 • ترکیب انتقال حرارت جابجایی/هدایتی
 • انتقال حرارت تشعشعی
 • مدل فریم‌های چرخان یا ساکن
 • مش‌های لغزان و مش‌های متحرک
 • واکنش‌های و ترکیبات شیمیایی، شامل احتراق و مدل‌های واکنشی
 • محاسبات لاگرانژی برای تغییر فاز از ذرات/قطرات کوچک/حباب‌ها یا شامل ترکیبی از همه با فاز یکنواخت
 • افزودن ترم‌های اختیاری حجمی از گرما، جرم، مومنتوم، اغتشاش و ترکیبات شیمیایی
 • جریان در محیط متخلخل
 • مبدل‌های حرارتی، فن‌ها، رادیاتورها و بازده آن‌ها
 • جریان‌های دوفازی و چندفازی
 • جریان‌های سطح آزاد با شکل‌های سطح پیچیده

GAMBIT  پیش پردازنده ی اصلی برای Fluent   می باشد که ساختار هندسه و شبکه بندی را می سازد.


مخاطبین این نرم افزار مهندسین مکانیک و کسانی هستند که در حوزه صنایع فضا ، ماشین سازی ، تجهیزات پتروشیمی ، الکترونیک (نیمه هادی) ، تحقیقات آتش و طراحی معماری فعالیت می کنند. بطور کلی فلوئنت یک انتخاب خوب برای مدلینگ انواع جریان های سیال در هندسه های پیچیده می باشد.
ندارد

متقاضی شرکت در دوره هستم