آموزشگاه کبیری

(شعبه فردیس)

عنوان دوره:

FLAC3D


مدت دوره:

2 ماه


روزهای برگزاری:


ساعت تشکیل کلاس:مخاطبین این نرم افزار مهندسین عمران ، معدن و مکانیک می باشند.  مدل سازی صفحاتی که ممکن است در آنها لغزش یا جدایش اتفاق بیفتد.

  • طرح‌های تنش و کرنش صفحه‌ای و مدل‌های هندسی.
  • مدل المانهای ساختاری برای مدلسازی نگهداری.
  • امکان رسم پلات و مشاهده چشمی تغییرات.
  • امکان آنالیزهای دینامیکی.
  • امکان مدلسازی خزش و رفتار ویسکوالاستیک.
  • امکان مدل کردن تاثیر تغییرات حرارتی.
  • امکان مدل کردن جریان آب زیر زمینی و توزیع فشار آن.

امکان افزودن امکانات جدید مورد نظر کاربر با زبان C++ توسط کاربر

چند مورد از کاربردهای نرم‌افزار FLAC در پروژه‌های کاربردی

  • تحلیل پایداری شیب در معادن روباز
  • بررسی نشست حاصل از حفر تونل‌های کم عمق در مناطق شهری
  • تاثیر روش بازکردن تونل بر پایداری آن

طراحی کارگاه‌های جبه کار طولانی در معادن زیرزمینی


ندارد

متقاضی شرکت در دوره هستم