آموزشگاه کبیری

(شعبه فردیس)

عنوان دوره:

CATIA


مدت دوره:

40 ساعت


روزهای برگزاری:


ساعت تشکیل کلاس:دانشجویان رشته مکانیک

و…


طراحی قطعاتمهارت عمومی اولیه کامپیوتر

متقاضی شرکت در دوره هستم