آموزشگاه کبیری

(شعبه فردیس)

عنوان دوره:

نقشه کشی عمومی ساختمان درجه ۲


مدت دوره:

2 ماه


روزهای برگزاری:


ساعت تشکیل کلاس:


مهارت نقشه کشی درجه دو کارآموز را با مباحث سازه های بتنی، ساره های فلزی، تاسیسات ساختمانی و اصول مبانی معماری آشنا کرده و می تواند در ادامه تحصیلات دانشگاهی رشته نقشه کشی ساختمان را انتخاب کند.

این مهارت یکی از زیر مجموعه مهارت های دیپلم نقشه کشی می باشد و کارآموز پس از کسب مهارت های مورد نیاز می تواند در ادامه تحصیلات دانشگاهی رشته نقشه کشی ساختمان را انتخاب کند.


مخاطبین این دوره اساتید و هنرجویان هنرستان های شاخه ی کاردانش ، هنرآموزان و هنرجویان هنرستان های فنی و حرفه ای ، دانشجویان رشته های ساختمان معماری پشتیبانی صحنه ، دانشجویان رشته عمران ، معماری ، مرمت بنا آثار تاریخی ، هنر های سنتی و … می باشند.
ندارد

متقاضی شرکت در دوره هستم