آموزشگاه کبیری

(شعبه فردیس)

عنوان دوره:

نرم افزار هلو


مدت دوره:

15 تا 18 ساعت


روزهای برگزاری:


ساعت تشکیل کلاس:مخاطبین این دوره حسابدارانی هستند که به دنبال یک بستر نرم افزاری مناسب برای محاسبات و گزارشات خود هستند.


امكان ثبت فاكتور ضایعات با سرفصل دلخواه
تنظیم ستونهای فاكتور
حداكثر مبلغ و تعداد كل چكهای صادره در یك ماه
سفارش لیستی كالا
امكان ورود لیستی اسناد دریافتنی و …
چاپ فاكتور رسمی
سود و ترازنامه بر اساس قیمت دلخواه
معین اشخاص همراه با كالا و چكها
امكان درج نحوه تسویه حساب درچاپ
اعمال واسطه
پرینت حواله خروج هنگام صدور فاكتور
سطح دسترسی
هشدار كمتر بودن قیمت فروش از خرید
ثبت چكهای ضمانتی
امكان نمایش عدم ریز قیمت
مغایرت گیری

تعیین حداقل و حداكثر مبلغ برای هر …

تبدیل اسناد موقت به دائم و بالعكس
لیست بدهكاران از یك تاریخ خاص
دریافت از …پرداخت به …
ثبت یك هزینه در فاكتور خرید
تیپ قیمت
طراحی فاكتور توسط كاربر
سود ناویژه
عدم نمایش معین یك منطقه خاص
تراز 6 و 8 ستونی
ادغام معین چند طرف حساب
دسته بندی طرف حسابها و چكها
پورسانت % ای از سود فروش
خروجی Text ، Excel ، HTML
گزارش كالاهای فروش
تعریف كلیدفوری
امكان تعریف دسته چك
گزارش عملكرد كالا طی دوره
مراكز هزینه
مرور حسابها

پرینت روی چك
كاردكس ریالی كالا
چاپ باركد
تولید فرموله
پرینت حواله پخش
توضیحات چند سطری
شماره سریال
امكان خلاصه فاكتور
شماره دوم فاكتور
تجزیه
انتخاب عكس برای هر كالا
امكان ثبت سند مشابه و معكوس
اقساط
فی فروش براساس % ای از خرید
فروش فوری
امكان ثبت سند برای پیش فاكتور
لیست سیاه از مشتریان
ثبت و گزارش سابقه همكاران

فاكتور اشانتیون
امكان درج چكهای پاس نشده …
كنترل كد فروشنده
پورسانت سطری
امكان معین ارزیآشنایی با حسابداری عمومی مقدماتی

متقاضی شرکت در دوره هستم