آموزشگاه کبیری

(شعبه فردیس)

عنوان دوره:

سفال (نقش برجسته کتیبه بزرگ)


مدت دوره:

15 ساعت


روزهای برگزاری:


ساعت تشکیل کلاس:


قش برجسته کتیبه بزرگ

آشنایی با روش گل پهن کردن برای کارهای بزرگ

– انتقال نقش بر روی کار بزرگ

–  تکمیل کار نقش برجسته

– برش معرقی و اصول خشک کردن کارهای چند قسمتی

– بندکشی و نصب کار کتیبه و همچنین آشنایی و اجرای کار چند خشتی


مخاطبین این دوره علاقمندان به هنر های دستی و سفال می باشند.
نقش برجسته کوچک

متقاضی شرکت در دوره هستم