آموزشگاه کبیری

(شعبه فردیس)

عنوان دوره:

سفال (قالب سازی)


مدت دوره:

15 ساعت


روزهای برگزاری:


ساعت تشکیل کلاس:مخاطبین این دوره فعالان و هنرمندان عرصه صنایع دستی می باشند.قالب سازی

قالب گیری یک تکه از کارهای مختلف

– قالب دوتکه

-قالب سه تکه

– قالب آلژینات

– و …


نقش برجسته کوچک

نقش برجسته بزرگ

حجم سازی

متقاضی شرکت در دوره هستم