آموزشگاه کبیری

(شعبه فردیس)

عنوان دوره:

سفال(نقش برجسته کارهای کوچک)


مدت دوره:

15 ساعت


روزهای برگزاری:

شنبه-چهارشنبه


ساعت تشکیل کلاس:

9-10.30 صبحباعث ایجاد خلاقیت و خلق آثار هنری

افرادی که دارای استرس,افسردگی,اضطراب هستند در این دوره به آرامش و حفظ خونسردی می رسند و به این ناهنجاریهای خود غلبه می کنند.


اصول کار با گل- خشت زدن- انتقال نقش روی خشت – انواع تکنیک های کاهنده و افزاینده گل – شناخت حالتهای مختلف و روش خشک کردن آن

مخاطبین تمام علاقمندان به هنر های دستی و سفال بدون محدویت سنی و بدون پیشنیازنیاز ندارد

متقاضی شرکت در دوره هستم