آموزشگاه کبیری

(شعبه فردیس)

۱۰% تخفیف ویژه شهریور ماه

۱۰%تخفیف ویژه ترم شهریور, آخرین مهلت ثبت نام فقط تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸